Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази фаолияти ҳақида


        Бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг харажатлар сметаси ва штат жадвалларини тузиш, тасдиқлаш ва рўйхатдан ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомга
6-ИЛОВА
       
       
       
       
                   
                   
                   
2021 йил учун рўйхатдан ўтказилди          
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги          
1154882 - сон рўйхатдан ўтказиш карточкаси          
"_____"  ______________ 2021 йил          
Вазир ўринбосари           
(имзо)          
Давлат бошқарув органлари, прокуратура ва суд тизими фаолиятини молиявий таъминлаш  бошқармаси бошлиғи          
                                               
                                  (имзо)          
М.Ў.              
                   
                   
Рўйхатдан ўтказиш карточкаси № 1154882
                   
                   
1.Ташкилотнинг тўлиқ номи: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази
2. Ташкилотнинг ташкилий-ҳуқуқий шакли: Бюджет
3.Ташкилотнинг манзили ва телефон рақами: Корасарой кучаси 47 уй
4. Бевосита қайси ташкилотга қарашли:  Министерство Финансов Руз (Рес.бюджет организация)
5. Қайси вазирлик ва идора тизимига киради: Прочие плательщики, другие министерства и ведомства, управления и отделы
6. Банк ва ҳисобварақ номи:  
7. Ғазначилик бўлинмасидаги шахсий ҳисоб рақами 100010860262807085600199001
8. Ташкилот СТИРи:       305013690
9. Ташкилотни сақлаб туриш харажатлар сметаси:
  3 962 353 (Уч миллиард тўққиз юз олтмиш икки миллион уч юз эллик уч минг сўм) минг сум миқдорида рўйхатдан ўтказилди.
Жумладан, меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармаси:
  2 457 124 (Икки миллиард тўрт юз эллик етти миллион бир юз йигирма тўрт минг сўм) минг сум миқдорида рўйхатдан ўтказилди.
                   
Ташкилот раҳбари         Миноваров Шаазим Шаисламович
        (имзо)        
Бош бухгалтер         Тасходжаева У. А.
        (имзо)        
Молиявий ишлар бўйича мутахассис          
        (имзо)        
      М.Ў.            
                   
                   

 

 2021 йилга ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИ