Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази фаолияти ҳақида


"КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ ТЎҒРИСИДА"ГИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ҚОНУНИ

1. O‘zbekiston Respublikasining 03.01.2017-yildagi «Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida»gi 419-son Qonuni
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.06.2020-yildagi « O‘zbekiston Respublikasida Korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PF-6013-son farmoni
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 02.03.2016-yildagi «Davlat boshqaruvi organlari va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari xodimlarining odob-axloq namunaviy qoidalarini tasdiqlash to‘g‘risida»gi 62-sonli qarori
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 06.07.2021-yildagi "Korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabatda bo‘lish muhitini yaratish, davlat va jamiyat boshqaruvida korrupsiyaviy omillarni keskin kamaytirish va bunda jamoatchilik ishtirokini kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi PF-6257-sonli farmoni
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.05.2019-yildagi «O‘zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» PF-5729-son farmoni
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.06.2020-yildagi "O‘zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida"gi PQ-4761-sonli qarori
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 06.06.2021-yildagi "Korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatini samarali tashkil etishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida"gi PQ-5177-sonli qarori
8. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.12.2020-yildagi "Korrupsiyaga oid huquqbuzarlik haqida xabar bergan yoki korrupsiyaga qarshi kurashishga boshqa tarzda ko‘maklashgan shaxslarni rag‘batlantirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 829-sonli qarori
9. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirining 24.02.2021-yildagi "Normativ-huquqiy hujjatlar va ular loyihalarining korrupsiyaga qarshi ekspertizasini o‘tkazish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 3287-sonli buyrug‘i

KORRUPSIYAGA OID HARAKATLAR HAQIDA AXBOROT BERISH UCHUN   

 

POCHTA   antikorrup@cisc.uz

BOT   @Islommarkazi_bot

TEL: 712440078

ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ИСЛОМ ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ МАРКАЗИНИНГ МАҚСАДИ ВА ВАЗИФАЛАРИ


Вазифамиз


Мамлакатимиз асрлар давомида жаҳон цивилизациясининг ажралмас қисми, ислом маданияти марказларидан бири бўлиб келганини акс эттирадиган илмий-тарихий концепцияни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш

Мақсадимиз


Марказда, маҳаллий ва чет эллик мутахассисларни кенг жалб этган ҳолда, илмий-тадқиқот ишларини йўлга қўйиш ва уларнинг натижаларидан юртимиз ҳамда жаҳон жамоатчилигини хабардор қилиб бориш